องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลกำแมด


ออนไลน์ : 4

Gallery :: องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลกำแมด
วันที่ 14 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลกำแมด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีกิจกรรมสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
วันที่ : 14 กันยายน 65   View : 15