องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมดและสำนักงานที่ดินของอำเภอกุดชุมได้มอบโฉนดให้กับชาวตำบลกำแมด ณวันที่20 สิงหาคม 2564


ออนไลน์ : 10

Gallery :: องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมดและสำนักงานที่ดินของอำเภอกุดชุมได้มอบโฉนดให้กับชาวตำบลกำแมด ณวันที่20 สิงหาคม 2564

สำนักงานที่ดิน อำเภอกุดชุม ออกแจกโฉนด 20 ส-ค-64_๒๑๐๘๒๐_13

วันที่ : 23 สิงหาคม 64   View : 27