รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส


ออนไลน์ : 17

รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส วันที่ โหลด
รายงานเเสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565   21 เม.ย. 65 14
รายงานเเสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565   6 ม.ค. 65 20
รายงานเเสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564   4 พ.ย. 64 47
รายงานเเสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564   2 ก.ค. 64 22
รายงานเเสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564   7 เม.ย. 64 138
รายงานเเสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564   12 ม.ค. 64 96
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563   16 ต.ค. 63 123
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563   24 เม.ย. 63 111
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563   10 ม.ค. 63 114
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562   31 ต.ค. 62 102
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562   12 ก.ค. 62 101
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562   12 เม.ย. 62 97
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562   11 ม.ค. 62 94