รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส


ออนไลน์ : 11

รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส วันที่ โหลด
รายงานเเสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564   7 เม.ย. 64 73
รายงานเเสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564   12 ม.ค. 64 40
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563   16 ต.ค. 63 58
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563   24 เม.ย. 63 47
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563   10 ม.ค. 63 52
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562   31 ต.ค. 62 49
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562   12 ก.ค. 62 42
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562   12 เม.ย. 62 43
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562   11 ม.ค. 62 38